Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  21.03.2014р.зміна 10%


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», код за ЄДРПОУ 35985756; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс : (056) 3739793; електронна поштова адреса: pravozahust@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі – Товариство) повідомляє, що 19.03.2014р. від ПАТ «Національний депозитарій України» був отриманий перелік акціонерів. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Бонд» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37900479) становив 41,7029% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Бонд» становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий Актив» ( 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30 код ЄДРПОУ 37213045) становив 38,9643% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет ТОВ «Фондовий Актив» становить 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «Ріал Істейт Інвестмент» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ  33718012) становив 0% голосуючих акцій Товариства.  З урахування придбаних акцій, пакет власника акцій ТОВ «Ріал Істейт Інвестмент» складає 7 214 540 (сім мільйонів двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот сорок) штук, що становить 85,8873% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

         Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                          Підвалюк О.В.

                                                                                               

 

ProEmitent.INFO